Nieuws

Deelname Schavemaker bezoek Koninklijk Paar in Polen

21-07-2014 @ 10:00

Deelname Schavemaker bezoek Koninklijk Paar in Polen

Op 26 juni 2014 heeft Rico Schavemaker deelgenomen aan het seminar, georganiseerd door TLN en haar Poolse zusterorganisatie ZMPD, inzake de toekomst van de Nederlandse en Poolse transportsector in Europa. Inzet was het delen van ervaringen van Poolse en Nederlandse bedrijven in de transportsector.

Het seminar is afgesloten met het uitspreken van de noodzaak om in algemene zin binnen de Europese Unie meer samenwerking tussen de landen te stimuleren om uiteindelijk tot een beter en eerlijker functionerende transport markt te komen.

In het bijzijn van het Koninklijk Paar hebben TLN en ZMPD een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Aansluitend vond er een receptie plaats waar onder meer het Koninklijk Paar en de deelnemers van het seminar en de handelsmissie bij aanwezig waren.